ASSET MANAGING PARTNERS

DEBT PORTFOLIO MANAGEMENT

Intelligente en innovatieve oplossingen waardoor u inzage krijgt in uw incassoportefeuille en incassopartners. Heldere rapportages die u zelfstandig in staat stellen de performance van uw portefeuille te optimaliseren en incassopartners effectiever te managen. Het beheren en aansturen van een portefeuille gedeeltelijk of volledig uit te besteden zonder de regie te verliezen. AMP faciliteert u bij de juiste keuze om uw incassoportefeuille te managen.

ONS INSCHAKELEN CONTACT

ONS DNA

AMP is een ambitieuze organisatie met gekwalificeerde medewerkers die hun sporen hebben verdiend in het credit management. Samen met onze partners maken wij het verschil rondom het managen van een incassoportefeuille. Wij gebruiken innovatieve technieken die baanbrekend zijn in het credit management landschap.

Wij concentreren ons vooral op non performing portefeuilles en de interactie tussen onze opdrachtgever en hun incassopartners in de kredietketen. Het uitgangspunt is om de algehele performance van de portefeuille te optimaliseren. Relevante aspecten zoals compliance en de juiste behandeling van debiteuren zijn hierbij essentieel.

GEÏNTERESSEERD?   

Molen

ONS VAKGEBIED

AMP realiseert enerzijds 100% inzicht in de incassoportefeuille. Anderzijds bieden wij de mogelijkheid om de aansturing van de incassoportefeuille gedeeltelijk of geheel te outsourcen.

Op basis van interne en externe data, intelligente software en grondige analyse bepalen wij nauwkeurig hoe het rendement van uw portefeuille kan worden geoptimaliseerd. Door de incassoportefeuille te segmenteren op basis van debiteurenprofielen, gedifferentieerde communicatiemiddelen in te zetten en de juiste incassopartijen te selecteren en effectief aan te sturen, maken wij voor u het verschil.

De ingeschakelde incassopartijen worden beoordeeld op basis van de overeengekomen afspraken en indien nodig kunnen wij incassodossiers (her)distribueren.

MEER WETEN?   

ONS INSCHAKELEN?

Iedere incassoportefeuille heeft zijn karakteristieke eigenschappen. AMP heeft het managen van incassoportefeuilles tot een specialisme verheven.

Opdrachtgevers kunnen om diverse redenen gebruik maken van AMP. Een opdrachtgever kan vanwege strategische redenen ervoor kiezen om het managen van een incassoportefeuille uit te besteden. Tevens is het mogelijk dat een opdrachtgever een gedeelte van zijn portefeuilles uit handen wil geven of gezamenlijk een incassoportefeuille wenst te managen met een externe partij. Daarnaast zijn er opdrachtgevers die zelfstandig het rendement van hun debiteurenportefeuille willen optimaliseren, door innovatieve technieken te introduceren. Kortom, portefeuille management kan om diverse redenen worden ingezet.

De filosofie van AMP is dat wij bijdragen aan een constructieve rendementsverbetering van een incassoportefeuille, met inachtneming van de belangen van debiteuren. Via AMP kunnen wij onze opdrachtgevers de juiste innovatieve technieken aanreiken om dit te realiseren. De strategie van onze opdrachtgevers is altijd bepalend en uitgangspunt voor ons handelen.

NIEUWSGIERIG?   
PORTEFEUILLE
PRE AMP
PORTEFEUILLE
POST AMP

ONZE TECHNOLOGIE PARTNERS

Om onze opdrachtgevers te voorzien van intelligente oplossingen die robuust en bewezen zijn, heeft AMP de keuze gemaakt voor een tweetal technologie partners.

Deze partijen beschikken over “state of the art” software. Onze innovatieve partners hebben het vermogen om grote databestanden te analyseren en de actualiteit van een incassoportefeuille snel en volledig te doorgronden. Hierdoor kan worden geanticipeerd op relevante signalen en daarmee wordt de incassoportefeuille effectiever aangestuurd.

logo-CWIZE

Voor opdrachtgevers die een voorkeur hebben om zelfstandig hun incassoportefeuille via online rapportages te laten monitoren, werken wij samen met software leverancier Cwize. Cwize is specialist op het gebied van credit management rapportages en is door haar software in staat om volledig inzicht te bieden in een incassoportefeuille. Hierdoor ontstaat grip en overzicht en kan transparantie worden bewerkstelligd tussen de diverse partijen in de kredietketen.

logo-TDX

Voor opdrachtgevers met omvangrijke klantenbestanden die voorstander zijn van het gedeeltelijk of volledig outsourcen van het managen van hun incassoportefeuille werken wij samen met TDX. Dit bedrijf beschikt over een platform dat optimaal is ingericht om verschillende incassopartijen aan te sluiten en deze nauwlettend te monitoren en managen via dashboards. Eveneens zal TDX actief ingrijpen indien blijkt dat incassopartijen afspraken niet nakomen of als resultaten achterwege blijven. TDX neemt hierbij de gehele financiële afhandeling van de inning op zich en realiseert een significante performance verbetering van de incassoportefeuille.

CONTACT

Asset Managing Partners B.V.
Eikenlaan 4
2245 BD  Wassenaar

T: +31 (0)6 25 32 59 29
E: info@assetmanagingpartners.nl

KvK: 60112921

Laat hier uw bericht achter

naam

e-mail

geïnteresseerd in

uw bericht

vul de ANTI-SPAM code in